Britti- ja amerikanenglanti Part IV: kirjoitusasun eroavaisuudet


Britti- ja amerikanenglannissa joitakin sanoja kirjoitetaan eri tavalla. Kirjoitusasut eroavat brittienglannin -re– ja -our-päätteisissä sanoissa — vastaavat päätteet kun amerikanenglannissa ovat -er (tämä pääte oli ennen käytössä brittienglannissakin) ja or*. U-kirjaimen lisäksi amerikanenglannissa sanan keskellä olevasta kahdesta lkirjaimesta toinen usein tippuu pois lyhyen vokaaliäänteen jälkeen –ing-, –or-, –er- ja –ed-päätteiden edellä sekä erinäisissä muissa sanoissa. Sanat, joiden pääte brittienglannissa kirjoitetaan -ise, kirjoitetaan amerikanenglannissa -ize**. Sama pätee joihinkin -yse/-yze-päätteisiin verbeihin. Vastaavasti jotkin -ence-, -ogue– ja -amme-päätteiset sanat kirjoitetaan amerikanenglannissa ense, -og ja -am. Britannian -ae- ja -oe- kirjoitetaan amerikanenglannissa -e-. Yksittäisten sanojen eroavaisuuksia kirjoitusasun suhteen voit katsoa ääntämisasupostaukseni lopusta.

  • -re-er:

theatretheater

kilometrekilometer

  • -our-or:

colourcolor

favouritefavorite

  • -ll--l-:

travelling traveling

marvellousmarvelous

  • -ise-ize:

recogniserecognize

  • -yse-yze:

analyseanalyze

  • -ence-ense:

defencedefense

  • -ogue-og:

dialoguedialog

  • -amme-am:

programmeprogram

  • -ae-/-oe- -e-:

anaemiaanemia

amoebaameba

* Poikkeus: glamour ja saviour ovat suositeltavia kirjoitusasuja. –our/-or -ero koskee yleensä abstrakteja sanoja; tekijännimissä kuten  author ja sailor pääte –or on käytössä sekä britti- että amerikanenglannissa, samoin esim. sanoissa error, horror ja mirror. Sama pätee –er-päätteisiin tekijännimiin kuten dancer ja member.

** Verbi chastise on poikkeus: se kirjoitetaan samalla tavalla sekä britti- että amerikanenglannissa.

Advertisements

One response to “Britti- ja amerikanenglanti Part IV: kirjoitusasun eroavaisuudet

  1. Pingback: Britti- ja amerikanenglannin eroja « Enkkua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s